Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Mapa Eurocenter


eurolisty

Bezplatné přednášky pro školy

Eurocentrum Ústí nad Labem nabízí školám bezplatné přednášky o Evropské unii. Jsou určeny pro žáky základních a studenty středních škol. Přednášky jsou přizpůsobeny věku posluchačů a poskytují kompletní přehled o historii vzniku Evropských společenství a činnosti a fungování institucí EU.

Místo přednášek: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem nebo po dohodě v prostorách školy

Datum a čas přednášek: dle dohody na tel. +420 475 657 690/691 nebo na email eurocentrum.ul@euroskop.cz

Kapacita přednáškové místnosti: 80 studentů

Přednášející: informační pracovníci Eurocentra Ústí nad Labem


Nabídka témat na přednášky


Základní školy

1. stupeň ZŠ (doporučujeme spíše pro žáky 4. a 5. tříd)

 • EU letem světem (historie a důvody vzniku ES, charakteristiky členských států, symboly EU, instituce, euro)
 • Rozmanitosti EU (charakteristika členských států EU, co mají společného a čím se liší)
 • Vánoce v EU
 • Velikonoce v EU


2. stupeň ZŠ

 • Kořeny evropské integrace (vznik, rozšíření a zakládající smlouvy ES, osobnosti evropské integrace)
 • Jsme v EU, buďme v obraze (důležité aspekty EU - historie, fungování, členství ČR, charakteristika členských zemí, symboly EU)
 • Jak funguje Evropská unie? (orgány a instituce EU, institucionální trojúhelník, schvalování evropské legislativy uvnitř institucí)
 • Cestování po Evropské unii (základní informace o EU, jednotný vnitřní trh, čtyři základní svobody - volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, Schengenský prostor a ČR)
 • Kam až sahá Evropská unie (proč některé země nestojí o členství v EU, kandidátské země, potencionální kandidátské země západního Balkánu, postavení Velké Británie v Evropské unii)
 • Aktuální otázky (aktuální dění v EU, rozšiřování EU, eurozóna, české předsednictví v Radě EU 2009)


Nabídka promítání krátkých filmů

 • DVD Evropa: Výlet časem - Athénská sova provází historií Evropy. Pozve děti na výlet časem do nejznámnějších okamžiků, které utvářely identitu Evropanů a Evropy. Od athénské demokracie přes antický Řím, vznik křesanství, rozvoj feudální Evropy, osvícenství a deklaraci práv a svobod člověka a občana (cca 10 minut).
 • DVD Konec železné opony - Animovaný film "Konec železné opony" je určen především pro mladší školáky. Hračka Pidižvík vysvětluje, co to byla "železná opona". Předvádí dětem, jak se žilo za totality, vypráví o konci železné opony (cca 10 minut)
 • DVD Od Praotce kUnii - Nejen děti se mohou podívat na animovaný film Pavla Koutského s názvem „Od Praotce k Unii" rekapitulující zábavnou formou české dějiny až do předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2009. (cca 10 minut)
 • DVD Den vEvropě - Vypráví o tom, jak unie ovlivňuje nᚠkažodenní život. DVD nabízí i možnost 3D grafického zpracování o fungování Evropského parlamentu (úvod o EP, politické skupiny vEP, práce vEP, rozhodování vEP a rozpočet EU). Na krátké filmy na DVD navazuje vědomostní kvíz, který je složen zotázek, jejichž odpovědi byly obsaženy vkrátkých filmech. DVD je vrůzných jazykových verzích, takže je lze využít i při výuce cizích jazyků.
 • CD Komiks o politice soudržnosti - základní rysy kohenzní politiky čili politiky soudržnosti podané netradiční formou komiksu. Odlehčenou formou naznační základní nástroje a rysy kohenzní politiky EU.

Střední školy

 • Historické mezníky vývoje EU (počátky a okolnosti vzniku ES/EU, političtí představitelé, evropské osobnosti)
 • Základy práva ES/EU (pilířová struktura EU, povaha a principy komunitárního práva, vztah práva EU k právu ČR, legislativní proces)
 • Jednotný vnitřní trh (důvody vzniku, vývoj, čtyři základní svobody - volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu)
 • Jak funguje Evropská unie (fungování EU, stálé zastoupení ČR v Bruselu, orgány a instituce EU, rozhodování)
 • Jednotná evropská měna - euro (hospodářská a měnová unie, konvergenční kritéria pro přijetí eura, plnění kritérií Českou republikou, státy eurozóny, euromince a eurobankovky)
 • Strukturální fondy - finanční pomoc EU (politika hospodářské a sociální soudržnosti, podpora ze strukturálních fondů, regionální politka EU)
 • Schengen (historie, vývoj a současný stav Schengenské spolupráce, cestování uvnitř Schengenu, co se změnilo po vstupu ČR do Schengenského prostoru)
 • Občanství Evropské unie (práva občanů EU, co je to občanství Evropské unie)
 • Evropská unie a mladí lidé (možnosti cestování, studia a práce v EU, vzdělávací a výměnné programy, volnočasové aktivity, Evropská dobrovolná služba)
 • Česká republika a Evropská unie (vývoj vztahů mezi ČR a Evropskou unií, podmínky členství ČR v EU, přístupová jednání, euro a ČR, Schengen a ČR, předsednictví ČR v Radě EU 2009)
 • Předsednictví ČR v Radě EU (co je to předsednictví, priortiy českého předsednictví, motto, logo českého předsednictví atd.)
 • Lisabonská smlouva (jaké změny zavádí Lisabonská smlouva, ratifikace Lisabonské smlouvy...)
Autor: Eurocentrum Ústí nad Labem
...

Vaše EU - buďte stále v obraze

Přihlaste se k odběru zpravodajství EU.

Upozorníme Vás na zprávy

, které by Vám neměly uniknout.

Zpravodajství na míru do Vašeho emailu

Zapněte si notifikace.

Líbil se Vám článek?

Přihlaste se k odběru aktuálního zpravodajství.

Chcete do svého emailu dostávat přehled

aktuálních článků, které vyšly na Euroskop.cz?
...
Akce Eurocentra
Právě pro Vás připravujeme další akce.
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty