Kalendář Eurocentra

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mapa Eurocenter


eurolisty

Novinky z Euroskopu

Bezplatné přednášky pro školy

Eurocentrum Ústí nad Labem nabízí školám bezplatné přednášky o Evropské unii. Jsou určeny pro žáky základních a studenty středních škol. Přednášky jsou přizpůsobeny věku posluchačů a poskytují kompletní přehled o historii vzniku Evropských společenství a činnosti a fungování institucí EU.

Místo přednášek: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem nebo po dohodě v prostorách školy

Datum a čas přednášek: dle dohody na tel. +420 475 657 690/691 nebo na email eurocentrum.ul@euroskop.cz

Kapacita přednáškové místnosti: 80 studentů

Přednášející: informační pracovníci Eurocentra Ústí nad Labem


Nabídka témat na přednášky


Základní školy

1. stupeň ZŠ (doporučujeme spíše pro žáky 4. a 5. tříd)

 • EU letem světem (historie a důvody vzniku ES, charakteristiky členských států, symboly EU, instituce, euro)
 • Rozmanitosti EU (charakteristika členských států EU, co mají společného a čím se liší)
 • Vánoce v EU
 • Velikonoce v EU


2. stupeň ZŠ

 • Kořeny evropské integrace (vznik, rozšíření a zakládající smlouvy ES, osobnosti evropské integrace)
 • Jsme v EU, buďme v obraze (důležité aspekty EU - historie, fungování, členství ČR, charakteristika členských zemí, symboly EU)
 • Jak funguje Evropská unie? (orgány a instituce EU, institucionální trojúhelník, schvalování evropské legislativy uvnitř institucí)
 • Cestování po Evropské unii (základní informace o EU, jednotný vnitřní trh, čtyři základní svobody - volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, Schengenský prostor a ČR)
 • Kam až sahá Evropská unie (proč některé země nestojí o členství v EU, kandidátské země, potencionální kandidátské země západního Balkánu, postavení Velké Británie v Evropské unii)
 • Aktuální otázky (aktuální dění v EU, rozšiřování EU, eurozóna, české předsednictví v Radě EU 2009)


Nabídka promítání krátkých filmů

 • DVD Evropa: Výlet časem - Athénská sova provází historií Evropy. Pozve děti na výlet časem do nejznámnějších okamžiků, které utvářely identitu Evropanů a Evropy. Od athénské demokracie přes antický Řím, vznik křesanství, rozvoj feudální Evropy, osvícenství a deklaraci práv a svobod člověka a občana (cca 10 minut).
 • DVD Konec železné opony - Animovaný film "Konec železné opony" je určen především pro mladší školáky. Hračka Pidižvík vysvětluje, co to byla "železná opona". Předvádí dětem, jak se žilo za totality, vypráví o konci železné opony (cca 10 minut)
 • DVD Od Praotce kUnii - Nejen děti se mohou podívat na animovaný film Pavla Koutského s názvem „Od Praotce k Unii" rekapitulující zábavnou formou české dějiny až do předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2009. (cca 10 minut)
 • DVD Den vEvropě - Vypráví o tom, jak unie ovlivňuje nᚠkažodenní život. DVD nabízí i možnost 3D grafického zpracování o fungování Evropského parlamentu (úvod o EP, politické skupiny vEP, práce vEP, rozhodování vEP a rozpočet EU). Na krátké filmy na DVD navazuje vědomostní kvíz, který je složen zotázek, jejichž odpovědi byly obsaženy vkrátkých filmech. DVD je vrůzných jazykových verzích, takže je lze využít i při výuce cizích jazyků.
 • CD Komiks o politice soudržnosti - základní rysy kohenzní politiky čili politiky soudržnosti podané netradiční formou komiksu. Odlehčenou formou naznační základní nástroje a rysy kohenzní politiky EU.

Střední školy

 • Historické mezníky vývoje EU (počátky a okolnosti vzniku ES/EU, političtí představitelé, evropské osobnosti)
 • Základy práva ES/EU (pilířová struktura EU, povaha a principy komunitárního práva, vztah práva EU k právu ČR, legislativní proces)
 • Jednotný vnitřní trh (důvody vzniku, vývoj, čtyři základní svobody - volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu)
 • Jak funguje Evropská unie (fungování EU, stálé zastoupení ČR v Bruselu, orgány a instituce EU, rozhodování)
 • Jednotná evropská měna - euro (hospodářská a měnová unie, konvergenční kritéria pro přijetí eura, plnění kritérií Českou republikou, státy eurozóny, euromince a eurobankovky)
 • Strukturální fondy - finanční pomoc EU (politika hospodářské a sociální soudržnosti, podpora ze strukturálních fondů, regionální politka EU)
 • Schengen (historie, vývoj a současný stav Schengenské spolupráce, cestování uvnitř Schengenu, co se změnilo po vstupu ČR do Schengenského prostoru)
 • Občanství Evropské unie (práva občanů EU, co je to občanství Evropské unie)
 • Evropská unie a mladí lidé (možnosti cestování, studia a práce v EU, vzdělávací a výměnné programy, volnočasové aktivity, Evropská dobrovolná služba)
 • Česká republika a Evropská unie (vývoj vztahů mezi ČR a Evropskou unií, podmínky členství ČR v EU, přístupová jednání, euro a ČR, Schengen a ČR, předsednictví ČR v Radě EU 2009)
 • Předsednictví ČR v Radě EU (co je to předsednictví, priortiy českého předsednictví, motto, logo českého předsednictví atd.)
 • Lisabonská smlouva (jaké změny zavádí Lisabonská smlouva, ratifikace Lisabonské smlouvy...)
Autor: Eurocentrum Ústí nad Labem
Akce Eurocentra
Právě pro Vás připravujeme další akce.
VLADA MMR Euroskop.cz NK EPO Evropa Jsi Ty